Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Rusza dodatkowy nabór wniosków do inicjatywy „SOWA – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności”

Utworzenie Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności to inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik, która pomaga budować zaangażowanie w naukę i jej społeczne rozumienie. Strefy SOWA pozwalają przekonać się, że nauka nie jest zbiorem faktów, tylko sposobem zdobywania wiedzy, poznawania świata, istotną częścią ludzkiej kultury.

W pierwszym naborze wyłoniono instytucje, w których do końca 2023 roku powstaną 32 Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. Dodatkowy nabór przewiduje wyłonienie kolejnych 18 placówek. Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności powstają przy działających już instytucjach, takich jak domy kultury, biblioteki, muzea. Czerpią z najlepszych doświadczeń edukacyjnych i wystawienniczych Kopernika. Każda SOWA jest nieodpłatnie wyposażana w wystawę (15-18 eksponatów), zestawy do prowadzenia warsztatów edukacyjnych oraz pakiet programów edukacyjnych, przygotowanych przez Centrum Nauki Kopernik. Instytucje, które przyjmą Strefę SOWA będą także zaproszone do udziału w programach realizowanych przez Kopernika, takich jak Klub Młodego Odkrywcy czy program edukacji kosmicznej ESERO realizowany wspólnie z Europejską Agencją Kosmiczną. Powstała również sieć współpracy, służąca wspólnym działaniom i wymianie doświadczeń, do której dołączą nowe Strefy SOWA.

Nabór jest prowadzony przez Centrum Nauki Kopernik.

 

Wnioski można składać do 3 października 2023 r., wyniki zostaną ogłoszone 10 października 2023 r.

 

Poszukiwane są instytucje dysponujące odpowiednimi kompetencjami (zajmujące się działalnością edukacyjną i kulturalną) oraz odpowiednią przestrzenią, które zechcą w partnerstwie z Centrum Nauki Kopernik udostępnić publiczności interaktywne wystawy związane z nauką i prowadzić programy edukacyjne dla społeczności lokalnej.

 

Wnioski powinny być składane przez instytucje działające w miejscowościach posiadających status miasta, których liczba mieszkańców nie przekracza 350 000 osób.

 

Więcej informacji o inicjatywie „SOWA” i naborze: https://www.kopernik.org.pl/projekty-dofinansowane/sowa

Inicjatywa „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2025.

 

Pytania i odpowiedzi_Nabór Sowa 2023

Pytania i odpowiedzi II z 27.09.2023_Nabór Sowa 2023

Pytania i odpowiedzi III z 29.09.2023_Nabór Sowa 2023

Pytania i odpowiedzi IV z 2.10.2023_Nabór Sowa 2023