Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

PZP.260.5.2022.MN

Przetarg nieograniczony 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej Platformy eZamawiający pod adresem www:
 

https://kopernik.ezamawiajacy.pl/pn/kopernik/demand/notice/public/51558/details