Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Odbiór i utylizacja odpadów laboratoryjnych i warsztatowych dla Centrum Nauki Kopernik.

DZP.261.14.2023.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie