Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa i montaż pompy odwadniającej komorę pompowni z akcesoriami oraz modernizacją sterowania w budynku Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.107.2023.DP

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie