Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/906044

Nr postępowania: DZP.260.14.2024.MW

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń specjalnych tj. płytek sterujących przeznaczonych do eksponatów w ramach inicjatywy SOWA.


Przedmiot zamówienia finansowany jest w ramach Inicjatywa„SOWA – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 50 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021–2028.