Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

DZIAŁ BADAŃ CENTRUM NAUKI KOPERNIK POSZUKUJE:

 ASYSTENTA/KI REALIZACJI BADAŃ


Dział Badań Centrum Nauki Kopernik poszukuje współpracowniczki/współpracownika, która/y wesprze proces organizacji badań i wydarzeń organizowanych przez Dział.


Szukamy osoby, która posiada:
• udokumentowane doświadczenie w koordynacji projektów badawczych (np. rekrutacji respondentów);
• bardzo dobre umiejętności analizy danych (SPSS, Excel) i tworzenia ich wizualnych reprezentacji;
• bardzo dobrą znajomość programu Pakietu Office;
• znakomite umiejętności organizacji i planowania pracy własnej;
• wysoką kulturę osobistą.

Wymagania:
• ukończone studia wyższe z obszarów takich jak socjologia, psychologia lub innych, które wymagają zaliczenia statystyki
i metodologii badań.

Mile widziane:
• zainteresowanie badaniami z zakresu psychologii, socjologii i learning studies w obszarze edukacji nieformalnej.

Proponujemy:
• zatrudnienie na umowę zlecenia w godzinach ustalonych z wybraną koleżanką lub kolegą w okresie między kwietniem a grudniem 2018 roku. Zakładamy, że praca zajmie średnio około 80 godzin miesięcznie, w zależności od harmonogramu prac Działu.

Wykonawca zostanie wybrany na podstawie kryterium ceny i doświadczenia:
Cena: 50%
Doświadczenie: do dwóch lat: 20%
Powyżej dwóch lat: 25%
Formalnie potwierdzone umiejętności analizy danych (zaświadczenie o szkoleniach, ocena bdb z przedmiotu statystykai/lub metodologia badań): 25%

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego, CV oraz proponowanej stawki godzinowej brutto na adres: ilona.tanska@kopernik.org.pl w terminie do 25 marca 2018