Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa subskrypcji licencji Microsoft 365 A3 for Faculty na potrzeby Centrum Nauki Kopernik.

DZP.261.27.2024.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie