Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Oferty należy przesłać na adres esero@kopernik.org.pl w nieprzekraczalnym terminie
25 kwietnia 2022 g. 10:00.


Protokół z wyboru ofert