Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

 

Warszawa, 12.04.2024 

 

Znak sprawy: DW.260.1.2.2024 

  

 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

www.bip.kopernik.org.pl  

www.kopernik.org.pl  

 

 

Szanowni Państwo,  

 

W ramach szacowania wartości zamówienia, Centrum Nauki Kopernik przedstawia do wyceny przedmiot zamówienia dotyczący wykonania scenografii dla wystawy czasowej „Trucizny”.  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w następujących załącznikach do niniejszego dokumentu i stanowi integralną część procedury szacowania wartości:  

 

  • OPZ_TRUCIZNY.pdf 

  • opz_floorplan.pdf 

  • opz_wizualizacje.pdf 

  • opz_konstrukcje.pdf 

  • opz_duze_terrarium.pdf 

  • opz_wzor.pdf 

Dokonując wyceny przedmiotu zamówienia, prosimy o podanie:  

 

  1. całkowitej, orientacyjnej wartości netto jego realizacji i dostawy do siedziby Centrum Nauki Kopernik, wyrażonej w złotych polskich,  

  1. wraz z informacją o całkowitej wartości brutto, ze wskazaniem stawki podatku VAT.  

 

Powyższe informacje należy przekazać w formie elektronicznej na adres email: krzysztof.redzisz@kopernik.org.pl, do dnia 24.04.2024 

 

Uwaga. Przesłana przez Państwa informacja nie będzie stanowić oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie będzie podstawą do udzielenia zamówienia.