Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Naprawa czerwonego chodnika do Planetarium na wysokości wejścia do biura Centrum Nauki Kopernik - ponowienie.

DZP.261.50.2023.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie