Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Zapewnienie realizacji działań wykonywanych przez edukatorów w ramach programu Nauka dla Ciebie realizowanego wspólnie przez Centrum Nauki Kopernik i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

PZP.26.10.2020.MSt

tryb: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

=================================================================================

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dn. 9.03.2020r.

=================================================================================

Informacja o udzieleniu zamówienia z dn. 27.04.2020r.

=================================================================================