Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Wykonanie robót budowlanych: „Przebudowa wentylacji i klimatyzacji w laboratorium fizycznym, chemicznym ,biologicznym i robotycznym oraz sali widowiskowej Planetarium Centrum Nauki Kopernik w Warszawie”.

DZP.260.77.2023.KD

Tryb: podstawowy bez możliwości negocjacji (art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem www:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,151707,7f9ce8afd4bceefc2ca0bfbebaa58acb.html