Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Kompleksowa wymiana i naprawa lamp oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w obiektach  Centrum Nauki Kopernik (3)

DZP.260.27.2023.KZ

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji za pośrednictwem elektronicznej platformy pod adresem:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,125191,955b9773e8291f5f…