Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 licencji do wyświetlania filmów w Planetarium Centrum Nauki Kopernik oraz w Planetarium mobilnym Centrum Nauki Kopernik - zamówienie z podziałem na 12 części.

Nr postępowania DZP.260.64.2022.MN

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego za pośrednictwem elektronicznej platformy pod adresem: https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,100071,e1fa867927c483af731a279fee3284e7.html 

 
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”. W ramach Programu „Nauka dla Ciebie” realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online. Program „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020.