Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Wykonanie projektu wykonawczego modernizacji systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji przestrzeni wystaw w budynku A i B oraz pomieszczeń biurowych w budynku Planetarium Centrum Nauki Kopernik

Wykonanie projektu wykonawczego modernizacji systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
przestrzeni wystaw w budynku A i B oraz pomieszczeń biurowych
w budynku Planetarium Centrum Nauki Kopernik

Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji 

DZP.260.29.2023.KZ


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem:

https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

indywidualny adres niniejszego postępowania:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,131084,aff2687e656b219f…