Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Usługa transportu osób wraz z jej koordynacją w dniu 25.03.2024 do/z Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.34.2024.DP

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie