Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A
Realizacja ilościowego badania ewaluacyjnego Pikniku Naukowego i opracowanie raportu podsumowującego. DZP.260.27.2024.JG Tryb: podstawowy bez możliwości negocjacji Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem www: https://platformazakupowa.pl/transakcja/916566