Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Zapewnienie dostępu do usług kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Centrum Nauki Kopernik oraz członków ich rodzin.

Tryb: podstawowy bez możliwości negocjacji 

DZP.260.46.2023.JG

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem www:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,135696,c494d15963d613bb87ead8619e8e4574.html