Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

PZP.260.7.2022.MN

Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej Platformy pod adresem:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,74684,17c9c9848f753b5b8f5440bbe373825d.html