Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o błędzie w wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Komplet plików do pobrania

Pytania i odpowiedzi

1. Na ile osób średnio jest zamawiane do jednego zamówienia?

2. Jaka jest częstotliwość wysyłania zamówień przez CNK?

3. W jakich godzinach są składane zamówienia?
4. Czy oferta ma zostać przygotowana na naszym formularzu czy Państwo mają swój formularz oraz czy może zostać podpisane podpisem kwalifikowanym?

Ad. 1 Zamówienia bywają różne w zależności od zapotrzebowania i rodzaju zlecenia od 1 lub 2 osób w przypadku krótkich zleceń do około 10 osób w przypadku pomocy przy dużych eventach.

Ad. 2 W zależności od zapotrzebowania bywają miesiące bez żadnego zamówienia, ale również takie gdzie zamówienia składane są kila razy w tygodni. Co do zasady staramy się wysyłać zamówienia z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem.

Ad. 3 Zamówienia składane są przeważnie w godzinach, 8 – 18 ale zdążają się odstępstwa

Ad. 4 Do poniższego postępowania nie został dołączony wzór formularza, więc mogą Państwo przygotować ofertę na Państwa formularzu z uwzględnieniem zasad opisanych w Zapytaniu ofertowym - punkt 6. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty. Zamawiający dopuszcza podpisanie oferty podpisem kwalifikowanym.