Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Wykonanie i montaż szklanych drzwi w budynku Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.30.2023.DP

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie