Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa zestawów komputerowych - przemysłowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

Dostawa zestawów komputerowych - przemysłowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

PZP.260.42.2022.KZ

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji za pośrednictwem elektronicznej platformy pod adresem:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,98477,a6fe27b881bcb009b0087fefef3ffcbc.html

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach inicjatywy SOWA. Inicjatywa „SOWA - Strefa Odkrywania,
Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy
Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32
lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-2025.