Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dzierżawa wraz z serwisem automatycznych ekspresów do kawy na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.111.2023.MJ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe

Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie