Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wybór Partnera/Partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającego w ramach Centrum Nauki Kopernik”

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu