Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest za pośrednictwem Platformy do elektronicznej obsługi zamówień, dostępną pod adresem: https://kopernik.logintrade.net/

Indywidualny adres niniejszego postępowania: https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,95351,647b2160eb4e6908a9ddb2e1ad796aae.html

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu CNK przy ul. Odlewniczej 4 w Warszawie po 30 sztuk kompletnych zestawów warsztatowych każdego z poniżej wymienionych zestawów:

 1. zestaw Cienie,
 2. zestaw Dmuchawa,
 3. zestaw Katapulta,
 4. zestaw Most,
 5. zestaw Niesamowita Maszyna,
 6. zestaw Poduszkowiec,
 7. zestaw Rower Linowy,
 8. zestaw Równowaga,
 9. zestaw Samolot,
 10. zestaw Wieża,
 11. zestaw Zamek.

Szczegółowe opisy wszystkich zestawów, w tym ich części składowych oraz warunki realizacji zamówienia zawierają załącznik nr 1A do i nr 1B (wraz z załącznikami od 2 do 9) do SWZ oraz projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

Zamówienie jest realizowane w ramach inicjatywy SOWA. Inicjatywa „SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021-202