Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_4_2014_CNK_JK/Ogloszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy.pdf

Zaproszenie do negocjacji

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_4_2014_CNK_JK/Zaproszenie_do_negocjacji.pdf

Załącznik nr 1 do Umowy - wzór protokołu

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_4_2014_CNK_JK/Zalacznik_nr_1_do_Umowy_-_wzor_protokolu_odbioru.docx

Załącznik nr 1 i 2 do Zaproszenia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_4_2014_CNK_JK/Zalaczniki_nr_1_2_do_zaproszenia.doc

Załącznik nr 3 do Zaproszenia - umowa

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_4_2014_CNK_JK/Zalacznik_nr_3_do_Zaproszenia_wzor_Umowy.pdf

Załącznik nr 4 do Umowy - rachunek

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_4_2014_CNK_JK/Zalacznik_nr_4_do_Umowy__-_rachunek.doc

Załącznik nr 5 do Zaproszenia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_4_2014_CNK_JK/Zalacznik_nr_5_II_do_Zaproszenia_do_negocjacji.docx

Załącznik nr 6 do Zaproszenia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_4_2014_CNK_JK/Zalacznik_nr_6_do_Zaproszenia_do_negocjacji_-Formularz_oferty.doc

Załącznik nr 7 do Zaproszenia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_4_2014_CNK_JK/Zalacznik_nr_7_do_Zaproszenia_-_Oswiadczenie_-_zatrudnienie.doc

Załącznik nr 8 do Zaproszenia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_4_2014_CNK_JK/Zalacznik_nr_8_do_Zaproszenia_-_Oswiadczenie_-_zatrudnienie.doc

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/zamowienia_publiczne/PO/PO_ZP_4_2014_CNK_JK/Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf