Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA W RAMACH PROJEKTU: „KAMPANIE EDUKACYJNO – INFORMACYJNE” NR: POPC.03.04.00-00-0001/17

DOSTAWA ELEMENTÓW METALOWYCH na potrzeby wystawy stałej w Centrum Nauki Kopernik.

 

Szanowni Państwo,

Zespół Centrum Nauki Kopernik pracuje obecnie nad nową wystawą stałą zlokalizowaną w CNK.

 

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji dotyczącej orientacyjnej wartości netto wykonania przedmiotu zamówienia obejmującego wykonanie elementów metalowych zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

 

Czas realizacji zamówienia - do 22.10.2021 r.

 

Udzielona informacja posłuży do dokonania niezbędnych przed wszczęciem postępowania czynności, tj.  szacowania wartości zamówienia. Przesłana przez Państwa informacja nie będzie stanowić Oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie będzie podstawą do udzielenia zamówienia.

W przypadku przesłania przedmiotowej informacji, zostaną Państwo poinformowani o prowadzonym postępowaniu i zaproszeni do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia – złożenie oferty.

 

Informację zawierającą orientacyjną wartość zamówienia proszę przesłać na adres poczty elektronicznej: urszula.bajer@kopernik.org.pl w terminie do dnia 01.10.2021 roku do g. 12.00.