Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Zapytanie ofertowe - Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch szkoleń dla animatorów Centrum Nauki Kopernik „Umiejętności pedagogiczne w pracy z dziećmi”

Planujemy zorganizowanie dwóch szkoleń z zakresu pracy z dziećmi dla Animatorów pracujących w Centrum Nauki Kopernik – w temacie efektywnych strategii komunikacyjnych w pracy warsztatowej z dziećmi. Jedna grupa animatorów to osoby pracujące z dziećmi do 5 roku życia (krótkie formy warsztatowe), druga grupa to osoby pracujące z dziećmi od 5 do 8 roku życia (dłuższe formy warsztatowe, Warsztaty Familijne).

 

Oczekujemy:

- dostosowania programu szkolenia do grupy uczestników (analiza potrzeb);

- prowadzenia szkolenia metodami aktywnymi – w tym elementów treningu;

- zaświadczenia dla uczestników

- przygotowanie materiałów szkoleniowych, podsumowujących merytoryczne aspekty przedstawione na szkolenie będzie dodatkowym atutem

 Zapewniamy

- miejsce na szkolenie

- sprzęt

 

Program szkolenia:

Interesuje nas program szkolenia, który zawierałby takie elementy jak:

- Zapoznanie się z wybranymi strategiami komunikacji z dziećmi z uwzględnieniem grup wiekowych (dzieci do 5 roku życia, dzieci 5-8 lat)

- Jak wspierać rozwój dzieci, budować w nich poczucie sprawstwa?

- Jak zachęcać dzieci do aktywnego udziału w warsztatach?

- Jak odpowiadać na indywidualne potrzeby dzieci podczas pracy grupowej?

- Co sprawia dzieciom trudność i jak sobie z tym radzić?

 

Jesteśmy otwarci na modyfikację i rozszerzanie proponowanego programu.

 

Czas trwania pojedynczego szkolenia

6 godzin zegarowych,

Termin:

Do ustalenia, nie później niż 20 grudnia

Grupa uczestników: 

szkolenia dla grup maksymalnie 12 animatorów

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe proszę o podanie:

A. Wstępnego opisu programu szkolenia, wraz z szerszym opisem jednej aktywności

B. Propozycję wynagrodzenia za przygotowanie i przeprowadzenie dwóch 6 godzinnych szkoleń, z zaznaczeniem, czy w cenę wliczone jest przygotowanie materiałów merytorycznych dla uczestników (proszę o padanie ceny brutto)

 

Kryterium A – ocena programu szkolenia i opisu jednej z aktywności.

Opis programu szkolenia będzie oceniany pod względem następujących aspektów:

- zgodność zaproponowanego programu szkolenia z zapytaniem ofertowym (10 pkt)

- zawartość merytoryczna opisanej szerzej aktywności (10 pkt)

- dostosowanie programu szkolenia  do dwóch różnych grup adresatów (dwa szkolenia) (20 pkt)

Łącznie Kryterium A to 40 punktów.

 

Kryterium B – zaproponowana cena.

Propozycja wynagrodzenia będzie oceniana pod względem następujących aspektów

- przygotowanie i przeprowadzenie dwóch 6 godzinnych szkoleń oraz przygotowanie materiałów merytorycznych dla uczestników.

Łącznie Kryterium B to 30 punktów.

 

Maksymalnie uzyskać można 70 punktów.

 

W razie pytań, jestem do dyspozycji.

 

Oferty proszę składać do dnia 21 listopada 2018 do godz. 14:00 na adres: iga.cieslak@kopernik.org.pl