Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przedłużenie oraz dostawa nowych licencji oprogramowania Autocad LT na potrzeby Centrum Nauki Kopernik.

DZP.261.114.2023.MJ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie