Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Zapytanie ofertowe

Formularz

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esero@kopernik.org.pl do dnia 17.02.2022 (czwartek) g. 16:00

Postępowanie zakończono. Protokół z oceny ofert