Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

„Kompleksowa usługa w ramach Hackathonu projektu Szkoła z Technologią”

DZP.260.49.2024.KD

Tryb: podstawowy bez możliowści negocjacji


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem www:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/952052