Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa i montaż mebli do budynku Planetarium i biur Centrum Nauki Kopernik.

DZP.261.7.2022.JŚ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie.