Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

 

Edit 13.05.2021: Informujemy, że postępowanie zostało unieważnione z powodu obarczenia niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą dokonanie oceny zlożonych ofert oraz wyboru najkorzystniejszej z ofert lub zawarcia umowy. Następuje to zgodnie z par. 16 pkt 7 ppkt 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych Centrum Nauki Kopernik.