Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa sześciu kolumn informacyjnych dla wystawy matematycznej.

DZP.262.15.2022.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie


Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. W ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online.