Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Remont przepompowni ścieków nr 5 w Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.18.2022.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie