Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Usługa zaprojektowania identyfikacji wizualnej Festiwalu Przemiany 2024 wraz z przygotowaniem graficznym materiałów promocyjnych dla Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.88.2024.DP

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie