Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Konkurs z dnia 21.03.2022 na najem powierzchni pod kawiarnie w budynku Planetarium w Centrum Nauki Kopernik. Oferty można składać do 05.04.2022 do godz.12.00.

Wyniki Konkursu

Regulamin Konkursu

Założenia dla Najemcy (zał.1)

formularz oferty 

wzór umowy (zał. nr 3 do Reg.) 

Załączniki 1 i 2 są identyczne do Regulaminu i Umowy, zaś załącznik nr 3 (formularz oferty) z umowy jest tym samym co załącznik nr 4 do Regulaminu (formularz oferty)

załącznik 2

załącznik 4 do umowy

załącznik 5 do umowy

załącznik 5 do Regulaminu