Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A
https://platformazakupowa.pl/transakcja/886919 Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/886919 numer DZP.260.2.2024.JG Skompletowanie i dostawa 700 zestawów edukacyjnych Odkryjmy to! na potrzeby Centrum Nauki Kopernik Program Ministra Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki na podstawie umowy z dnia 23 października 2023 r. Nr MEiN/2023/DPI/3079. W roku 2024 w ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus”, „Planetobus”, „O matmo!” oraz 27. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik