Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Dostawa urządzeń stanowiących wyposażenie Planetarium - zamówienie z podziałem na 2 części.

DZP.260.53.2023.MN

Tryb: podstawowy bez możliwości negocjacji


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem www:

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,137702,930c8d592bc7fcd3e354c948181f6a10.html


Przedmiot zamówienia realizowany i finansowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. W roku 2023 w ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus”, „Planetobus”, „O matmo!” oraz 26. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.