Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

DZP.260.28.2023.MN

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wymiana 12 nieszczelnych szyb w kraterze nr 4 CKK oraz dostawa i wymiana jednej pękniętej szyby przy wejściu do patio na poziomie +1 w kraterze nr 6.

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji

Link do postępowania :

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,125763,9e975c77eedf11c0c99d3e2d6e8b7b49.html

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:

a) załączniku nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

b) załączniku nr 2 projektowane postanowieniach umowy.

Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 16.05.2023 r. na godzinę 11:00

Jako miejsce zbiórki Wykonawców przed odbyciem wizji lokalnej Zamawiający wyznacza recepcję w budynku Centrum Nauki Kopernik przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie.