Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Szacowanie wartości zamówienia: kompleksowa usługa skompletowania i dostawy zestawów edukacyjnych według wytycznych, i na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

INSP.262.12.2023

Tryb: nie dotyczy.

Termin zbierania informacji: do dnia 2 lutego 2023 roku do godziny 14:00.


Szacowanie wartości zamówienia - zapytanie

załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wyceny)

załącznik nr 2 - tabela skład zestawu - dokument pomocniczy do wyceny

załącznik nr 3 - formularz wyceny (wersja edytowalna)

 


Przedmiot zamówienia realizowany i finansowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. W roku 2023 w ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus”, „Planetobus”, „O matmo!” oraz 26. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.