Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Wymiana drzwi pożarowych na -1 w budynku Centrum Nauki Kopernik

DZP.261.90.2023.JŚ

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie