Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przeprowadzenie warsztatów online z zakresu facylitacji grupy projektowej na potrzeby Letniej Szkoły Edukacji Kosmicznej

DZP.262.76.2023.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie


Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach programu „Europejskie Biuro Edukacji Kosmicznej ESEROPolska”. Program współfinansowany jest przez Europejską Agencję Kosmiczną.