Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Zapewnienie dostępu do usług kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Centrum Nauki Kopernik oraz członków ich rodzin.

PZP.26.12.2021.MW; 

Zmiana terminu składania ofert: 01.10.2021 r. do godziny 10:30 
Termin składania ofert: 24.09.2021 r. do godziny 10:30

-------------------------------------------------------------------------------------

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej Platformy eZamawiający pod adresem www:
https://kopernik.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet