Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Usługa tłumaczenia na polski język migowy na wydarzeniach organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik

DZP.262.19.2022.DP

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie


Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach przedsięwzięcia grantowego „Wielozmysły Kopernika” realizowanego przez Centrum Nauki Kopernik na podstawie Umowy nr 114/KBB/261/2022 o powierzenie grantu w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Institut für Bildung und Kultur e.V. oraz Fundacją Kultura bez Barier w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.