Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Produkcja trzech filmów na potrzeby programu Klub Młodego Odkrywcy dla Centrum Nauki Kopernik.

DZP.261.21.2024.MF

Tryb regulaminowy: zapytanie ofertowe


Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej.

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie