Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Unieważnienie postępowania - zadanie nr 5

=====================================

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 14.09.2018r.

—————————————————————————-

Informacja z otwarcia ofert z dn, 31.08.2018r.

—————————————————————————-

SIWZ wraz z załącznikami

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki dla zadania nr 1,2,3 i 4

Załączniki dla zadania nr 5