Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE - Ogłoszenie - dotyczy modernizacji systemu do pokazów laserowych w Planetarium Centrum Nauki Kopernik

PLA.261.9.2023

Termin zgłaszania udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych: do dnia 24.03.2023r.


Ogłoszenie z informacją o wstępnych kosultacjach rynkowych z dn. 8.03.2023r.


Uwaga:

W celu uzgodnienia dogodnego dla wykonawcy terminu wizji lokalnej proszę kontaktować się z p. Mateusz Wyszyński - adres e-mail: mateusz.wyszynski@kopernik.org.pl

Wniosek o udział we wstępnych konsultacja rynkowych należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: mateusz.wyszynski@kopernik.org.pl