Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

Przedmiotem zamówienia o numerze WY.262.5.2022 – laminat grawerski jest dostawa laminatu grawerskiego  – 7 arkuszy na potrzeby nowej wystawy matematycznej.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. W ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online.

Informacje o Programie: https://www.kopernik.org.pl/edukacja/nauka-dla-ciebie

Termin składania ofert upływa w dniu 19.09.2022 roku o godzinie 12:00.

Treść zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Odpowiedź na pytanie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze wykonawcy

Informacja o unieważnieniu postępowania