Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik

A A A

ZAMAWIAJĄCY:

www.bip.kopernik.org.pl 

www.kopernik.org.pl 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

W ramach szacowania wartości zamówienia, Centrum Nauki Kopernik przedstawia do wyceny przedmiot zamówienia dotyczący wykonania scenografii dla wystawy czasowej „Trucizny”. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w następujących załącznikach do niniejszego dokumentu i stanowi integralną część procedury szacowania wartości: 

 

  • OPZ_TRUCIZNY.pdf
  • opz_floorplan.pdf
  • opz_wizualizacje.pdf
  • opz_konstrukcje.pdf
  • opz_duze_terrarium.pdf
  • opz_wzor.pdf

 

Dokonując wyceny przedmiotu zamówienia, prosimy o podanie: 

 

  1. całkowitej, orientacyjnej wartości netto jego realizacji i dostawy do siedziby Centrum Nauki Kopernik, wyrażonej w złotych polskich, 
  2. wraz z informacją o całkowitej wartości brutto, ze wskazaniem stawki podatku VAT. 

 

Powyższe informacje należy przekazać w formie elektronicznej na adres email: krzysztof.redzisz@kopernik.org.pl, do dnia 14.05.2021. 

 

Uwaga. Przesłana przez Państwa informacja nie będzie stanowić oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie będzie podstawą do udzielenia zamówienia.

 

Opis przedmiot wyceny